Satakunnan käräjäoikeus on eniten vastustanut pilkun.viilaaja.pro verkkotoimituksen mahdollisuuksia saada tietoja juttuluetteloista. Nimetyistä yksilöidyistä tapauksista olemme saaneet tiedot, mutta tietojen saamisen suhteen olemme olleet muiden medioiden varassa.

Jatkossa pyrimme lisäämään käyntejä kuvaamassa Satakunnan käräjäoikeuden juttulistat. Aikeemme on vaatia kultakin kuvauskerralta oikeuslaitosta maksamaan vähintään polkupyöräkorvaus matkasta.

Satakunnan käräjäoikeus on kieltäytynyt toimittamasta juttulistoja.

Oikeudenkäynnit asioissa ovat kesken. Toimitus olisi kiitollinen, jos joku ystävällinen kävisi Satakunnan käräjäoikeuden eteisaulassa viikoilla 9 ja 10 kuvaamassa juttuluettelot ja toimittaisi ne sitten osoitteella: pilkun@viilaaja.pro (p. 045 2345936 [myös txt-viestit])

 
 

No joo...

Satakunnan Hyvinvointialue ostaa 9 Kaiku24:n osaketta

Kaiku24 tuottaa omistajahyvinvointialueille digitaalisen sotekeskuksen omaisesti monikanavaisesti palveluita kuten hoidon tarpeen arviointi, asiakas- ja palveluohjaus sekä digi- ja etähoito. Pääasialliset palvelukanavat ovat puhelin ja hyvinvointialueen käytössä olevat digitaaliset palvelut. Yhtiössä työskentelee noin 300 digihoitajaa ja -lääkäriä, osassa palveluita 24/7.

Tällä hetkellä Satakunnan Hyvinvointialue omistaa yhden Kaiku24:n osakkeen. Kaupan myös omistusosuus yhtiössä, jossa on kaikkiaan sata osaketta, nousee 10%:iin. Yhden osakkeen hinta on 5000 €, joten kustannus on 45000 €.

Hankintakustannus kirjataan vuoden 2024 investointimäärärahoihin ja hankinta on mahdollista toteuttaa vuoden 2024 talousarvion määrärahojen puitteissa, toteaa aluehallitus asiaa koskevassa päätöksessään.

(15.2.2024, 7.55)